Světlo v umění

Z Světlopedia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 • světlo jako optická hodnota
 • světlo jako spolutvůrce barevnosti
 • světlo jako symbol
 • symbolická hodnota světla
 • světlo jako kompoziční fenomén
 • světlo a jeho prostorová úloha v kompozici
 • světlo a stín
 • světlo v umění středověku jako jeho podstatný prvek
 • světlo u mistrů italského quattrocenta
 • vnímání světla u Leonarda da Vinciho, světlo v jeho Traktátu o umění
 • světlo v umění nizozemské renesance
 • Jan van Eyck
 • světlo v malířství baroka
 • mystická úloha světla
 • opat Suger a chór opatského kostela Saint Denis
 • počátek gotiky v architektuře
 • světlo v architektuře Jana Blažeje Santiniho a jeho prostorotvorna role
 • světlo a fotografie
 • světlo a film / video